top of page

גישת הסטודיו  הפתוח באה מתפישת "art as therapy" הרואה  את יצירת האמנות תהליך מרפא. דרך יצירה בחומרים, אפשר להעלות תכנים נפשיים לא מודעים ולעבד אותם, בלי צורך לדבר. המרחב מאפשר לאנשים ליצור בחומרים שונים, בשיטות שונות ובלי צורך בידע אמנותי כלשהו. ההבדל בין סטודיו פתוח כגישה טיפולית לבין סטודיו לאמנות אחר הוא בהתערבויות הטיפוליות של המנחה (המטפל) דרך אמנות וחומרים, וביחסים שעולים בין המנחה והיוצר, או/ו היוצרים האחרים. 

אני מזמינה אתכם לבוא לסטודיו שלי עם מגוון חומריו ואווירת היצירתיות הנעימה שבו, לבוא וליצור, ולהכיר את עצמכם טוב יותר. מתוך התהליך תגלו כוחות פנימיים שיאפשרו לכם להשתחרר ממה שמטריד אתכם ולהתמודד עם הקשיים בחייכם. ניתן לעבוד בסטודיו פרטני ובקבוצות אינטימיות.

סטודיו פתוח

20200411_142355.jpg
Painted Heart
bottom of page